หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แม่หละ
เจ้าพ่อโมกขละ
ขุนพลกู้เอกราชนักรบคู่บัลลังก์
พระเจ้าตากสินมหาราช
น้ำตกกามาผาโด้
น้ำตกเลเคาะ
น้ำตกแม่หละคี
แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามในตำบล
แม่หละ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
Mae La Subdistrict Administrative Organization
นายโสภณ ใจลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
1
2
3
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดตากโดยประมาณ 169 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอท่าสองยางโดยประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอท่าสองยางมีพื้นที่โดยประมาณ 390.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 244,643 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอแม่ระมาด  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ระมาด  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 18,042 คน
  ชาย 9,168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81
  หญิง 8,874 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,498 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 46.25 คน/ตารางกิโลเมตร
 
สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบสูงเชิงเขามีที่ราบลุ่มเล็กน้อย ตามริมแม่น้ำเมย และตามหุบเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดยาวจากเหนือจรดใต้
แม่น้ำมีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
 
 
 
  หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1 บ้านแม่หละไทย 321 277 598 252
  2 บ้านแม่หละยาง 1,073 1,054 2,127 626
  3 บ้านแม่ออกผารู 399 401 800 251
  4 บ้านห้วยนกกก 359 359 718 271
  5 บ้านกามาผาโด้ 798 748 1,546 582
  6 บ้านขุนห้วยแม่หละ 427 413 840 301
  7 บ้านขุนห้วยนกกก 340 342 682 254
  8 บ้านทีจื้อหล่อคี 255 240 495 172
  9 บ้านแม่ออกฮู 4,309 4,165 8,474 201
  10 บ้านพะน๊อคี 353 377 730 303
  11 บ้านแม่หละโพคี 186 174 360 81
  12 บ้านแม่หละคี 348 324 672 204
    รวม 9,168 8,874 18,042 3,498
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ ข้าว, พืชไร่, ไม้ผลพืชผัก ส่วนการปศุสัตว์มีอยู่บ้างเล็กน้อยมีพื้นที่การเกษตรทั้ง 16,400 ไร่
 
 
เนื่องจากอยู่ในเทือกเขาถนนธงชัยและอยู่ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันพัดผ่านทำให้ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนฝนตกชุกเกือบทั้งปี คือตลอดช่วง 8 - 9 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศเช่นนี้ ทำให้มีด้วยกัน 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 33 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 29 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 25 องศา
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10