หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านพะตี้หม่อโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านแม่หละยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านตะโต๊ะโกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างรถยนต์บรรทุก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่หละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31