หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แม่หละ
เจ้าพ่อโมกขละ
ขุนพลกู้เอกราชนักรบคู่บัลลังก์
พระเจ้าตากสินมหาราช
น้ำตกกามาผาโด้
น้ำตกเลเคาะ
น้ำตกแม่หละคี
แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามในตำบล
แม่หละ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
Mae La Subdistrict Administrative Organization
นายโสภณ ใจลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
1
2
3
 
 

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษาดีเด่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2562  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
แนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
รายงานการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดราคา [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนมาก การตรวจร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 82 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 76 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณธกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (เทศบาลเมืองตาก) [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 708
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-030-579
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10