หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แม่หละ
เจ้าพ่อโมกขละ
ขุนพลกู้เอกราชนักรบคู่บัลลังก์
พระเจ้าตากสินมหาราช
น้ำตกกามาผาโด้
น้ำตกเลเคาะ
น้ำตกแม่หละคี
แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามในตำบล
แม่หละ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
Mae La Subdistrict Administrative Organization
นายโสภณ ใจลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
1
2
3
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ในระบบป [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ด [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 116 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 126 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ความยาวรวม ๒,๖๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนต [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 231 
 
 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
อบต.ขะเนจื้อ คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติร [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคาลกลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมูเซอเหลืองเชื่อมบ้านลีซอ) หมู่ที่ [ 14 ส.ค. 2563 ]