หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารสวนตำบลแม่หละ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564) [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)