หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่หละ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แม่หละ
เจ้าพ่อโมกขละ
ขุนพลกู้เอกราชนักรบคู่บัลลังก์
พระเจ้าตากสินมหาราช
น้ำตกกามาผาโด้
น้ำตกเลเคาะ
น้ำตกแม่หละคี
แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามในตำบล
แม่หละ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
Mae La Subdistrict Administrative Organization
นายพิสิษฐ์ แม่หละเจริญพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
1
2
3
 
 

 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลสร้างที่อยู่อาศัยตามเชิงเขา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาพื้นที่สูง การคมนาคมขนส่งยังใช้การเดินทางเป็นหลัก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนามากนัก ประชากร ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ มีวัดและสำนักสงฆ์ ทั้งหมด   16   แห่ง
วัดแม่หละไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
สำนักสงฆ์บ้านแม่หละยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
สำนักสงฆ์บ้านแม่ออกผารู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
สำนักสงฆ์บ้านห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
สำนักสงฆ์บ้านกามาผาโด้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์บ้านป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์บ้านทีจื้อหล่อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์บ้านแม่ออกฮู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์บ้านธาตุ (ช้างเผือก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
คริสตจักรบ้านกามาผาโด้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
คริสตจักรบ้านป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
คริสตจักรบ้านต๊ะโต๊ะโกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
คริสตจักรบ้านทีจื้อหล่อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
คริสตจักรบ้านแม่ออกฮู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
คริสตจักรบ้านตีนดอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
หน่วยสายตรวจบ้านแม่หละ จำนวน 1 แห่ง
ฐานปฏิบัติการร้อย ร.432 จำนวน 2 แห่ง
ฐานปฏิบัติการตชด.ที่ 3443 จำนวน 1 แห่ง
จุดตรวจอาสาสมัครรักษา จำนวน 2 แห่ง
  ดินแดน อำเภอท่าสองยาง      
 
 
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จำนวน 1 แห่ง
  จากการสู้รบ      
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) และโรงเรียนสาขา
โรงเรียนบ้านแม่สละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  สาขาบ้านทีหนึเด    
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  สาขาบ้านจ่อคี    
โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  บ้านกามาผาโด้    
โรงเรียนตำรวจตะเวนชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  แดนบ้านตีนดอย    
โรงเรียนตำรวจตะเวนชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  แดนจุฬา-ธรรมศาสตร์    
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
  บ้านแม่หละคี    
ศูนย์การเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านพะตี้หม่อโจ งอยู่หมู่ที่ 6
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านต๊ะโต๊ะโกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านขุนห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านทีจื้อหล่อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านเลเคาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านแม่หละโพคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
ศศช.แม่ฟ้าหลวงบ้านทีหนึคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หละยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกามาผาโด้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีจื้อหล่อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะตี้หม่อโจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะน้อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
สถาบันการศึกษาของสังกัดอื่น
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 
สถานพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละมีทั้งหมด    10    แห่ง    ดังนี้
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ออกผารู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  สถานบริการสาธารณะสุขชุมชนบ้านกาหม่าผาโด้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  สถานบริการสาธารณะสุขชุมชนบ้านทีจื้อหล่อคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงบ้านแม่หละไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  ศูนย์มาลาเรีย(WHO) บ้านแม่หละโกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ศูนย์มาลาเรีย(WHO) บ้านป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ศูนย์มาลาเรีย(WHO) บ้านแม่ออกฮู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  ศูนย์มาลาเรีย(WHO) บ้านต๊ะโต๊ะโกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10