หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสังเขตร์ เทาวิวัฒนาการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
โทร : 089-9068263
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายทยากร รุจนวรางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-7893529


นางพรรณาภรณ์ ก๋องมั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศุภกิตติ์ สีด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2036539


นายทยากร รุจนวรางกูร
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 064-7893529


นางรตนพร กันธวัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 062-1919365


นายสังเขตร์ เทาวิวัฒนาการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-9068263